Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
lml-2018 Priprava naloge Java 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 18:50

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 39,508 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#2 0/11 44,824 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#3 0/11 42,992 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#4 0/11 41,664 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#5 0/11 44,438 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#6 0/11 42,266 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
	at Naloge.main(Naloge.java:11)
#7 11/11 36,824 MiB 0,000 s OK
#8 0/11 95,117 MiB 1,416 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 96720
	at Naloge.main(Naloge.java:19)
#9 12/12 34,164 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Naloge.java):
import java.util.*;

public class Naloge
{
  public static void main(String[]args)
  {
    Scanner skan = new Scanner(System.in);
    int k = skan.nextInt();
    int n = skan.nextInt();
    int[] time = new int[n + 1];
    int[] value = new int[k];
    int j = 0;
    int result = 0;
    boolean set = false;

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      time[i + 1] = time[i] + skan.nextInt();
      value[i] = skan.nextInt();

      if(k < time[i + 1] && !set)
      {
        j = i;
        set = true;
      }
      else if(k == time[i + 1])
      {
        j = i;
        set = true;
      }
      else if(k < time[i + 1])
      {
        result += value[i];
      }
    }

    if(k > time[n])
    {
      System.out.println("Tekma bo polom");
      return;
    }

    int clock = 0;
    int i = 0;

    while(clock + k < time[n])
    {
      if(Math.abs(time[i + 1] - clock) < Math.abs(time[j + 1] - clock - k))
      {
        if(clock + k == time[j])
        {
          result -= value[j];
        }

        result += value[i];
        clock += Math.abs(time[i + 1] - clock);
        i++;
      } 
      else if(Math.abs(time[i + 1] - clock) > Math.abs(time[j + 1] - clock - k)) 
      {
        clock += Math.abs(time[j + 1] - clock - k);
        j++;
      }
      else
      {
        result += value[i];
        clock += Math.abs(time[i + 1] - clock);
        i++;
        j++; 
      }
    } 

    System.out.println(result);
  }
}