Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jam-2018 Zaletavanje Java 100/100OK 19. apr '18 @ 18:35

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 14/14 35,266 MiB 0,033 s OK
#2 14/14 42,465 MiB 0,047 s OK
#3 14/14 42,742 MiB 0,046 s OK
#4 14/14 41,566 MiB 0,090 s OK
#5 14/14 45,660 MiB 0,048 s OK
#6 15/15 43,773 MiB 0,108 s OK
#7 15/15 42,613 MiB 0,089 s OK

Ocenjevani program (A.java):
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;

public class A {

  static class Avto {

    int i;
    int x;
    int y;
    boolean gor;

    int diagonala;

    Avto(int i, Scanner sc) {
      this.i = i;
      sc.nextLine();
      char dir = sc.next().charAt(0);
      gor = dir == 'G';
      x = sc.nextInt();
      y = sc.nextInt();
      diagonala = x + y;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "Avto{" +
          "i=" + i +
          ", x=" + x +
          ", y=" + y +
          ", gor=" + gor +
          '}';
    }
  }

  static class Karambol implements Comparable<Karambol> {

    int time;
    int a;
    int b;

    Karambol(int a, int b) {
      this.a = a;
      this.b = b;
      this.time = Math.abs(avti[a].x - avti[b].x);
    }

    @Override
    public int compareTo(Karambol karambol) {
      return time - karambol.time;
    }

    @Override
    public String toString() {
      return "Karambol{" +
          "time=" + time +
          ", a=" + avti[a].i +
          ", b=" + avti[b].i +
          '}';
    }
  }

  private static int n, w, h;

  private static void swap(int i, int j) {
    avti[i].gor = !avti[i].gor;
    avti[j].gor = !avti[j].gor;

    if(!avti[i].gor) {
      avti[i].y = avti[j].y;
      avti[j].x = avti[i].x;
    } else {
      avti[j].y = avti[i].y;
      avti[i].x = avti[j].x;
    }

    Avto a = avti[i];
    avti[i] = avti[j];
    avti[j] = a;

    // System.out.println("swap: " + avti[i] + ", " + avti[j]);
  }

  static Avto []avti;

  public static void main(String[] args) {

    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    n = scanner.nextInt(); w = scanner.nextInt(); h = scanner.nextInt();

    avti = new Avto[n];

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      avti[i] = new Avto(i, scanner);
    }


    Arrays.sort(avti, Comparator.comparingInt(a -> a.diagonala));

    int start = 0, end = 0;

    while(start < n) {

      while(end < n && avti[start].diagonala == avti[end].diagonala) end++;

      //System.out.println("diagonala " + avti[start].diagonala + " from " + start + " to " + end);

      Karambol []karamboli = new Karambol[(end-start) * (end-start - 1) / 2];

      int k = 0;
      for (int i = start; i < end; i++)
        for (int j = i + 1; j < end; j++)
          if ( avti[i].gor != avti[j].gor) {

            if((avti[i].gor && avti[i].y < avti[j].y) ||
                (avti[j].gor && avti[j].y < avti[i].y)) {

              karamboli[k++] = new Karambol(i, j);
            }
          }

      Karambol []karamboli2 = new Karambol[k];
      for(int i = 0; i < k; i++) {
        karamboli2[i] = karamboli[i];
      }

      Arrays.sort(karamboli2);

      for(int i = 0; i < k; i++) {
        swap(karamboli2[i].a, karamboli2[i].b);
      }

      start = end;
    }


    Arrays.sort(avti, Comparator.comparingInt(avto -> avto.i));
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if(avti[i].gor) {
        avti[i].y = h;
      } else {
        avti[i].x = w;
      }
      System.out.println(avti[i].x + " " + avti[i].y);
    }

  }

}