Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
fmffml-2018 Priprava naloge Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 18:18

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 22,543 MiB 4,504 s Prekoračen čas
#2 0/11 22,473 MiB 4,586 s Prekoračen čas
#3 0/11 22,336 MiB 4,520 s Prekoračen čas
#4 0/11 22,387 MiB 4,449 s Prekoračen čas
#5 0/11 22,465 MiB 4,560 s Prekoračen čas
#6 0/11 22,457 MiB 4,499 s Prekoračen čas
#7 0/11 8,668 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Tekma bo polom
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​0
<<<EOF>>>
#8 0/11 16,207 MiB 4,535 s Prekoračen čas
#9 12/12 8,664 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (tretja.py):
def naloge(k, n, dogodki):
  delovnik = sum([dogodki[i][0] for i in range(len(dogodki))])
  raz_ure = delovnik - k
  if raz_ure <= 0: return "Tekma bo polom"
  rez = []
  for i in range(len(dogodki)):
    ure = dogodki[i][0]
    koristnost = 0
    while ure <= raz_ure:
      koristnost += dogodki[i][1]
      if i < len(dogodki) - 1:
        i += 1
        ure += dogodki[i][0]
      else: break
    rez.append(koristnost)
  return max(rez)

vhod = input()
vhod = vhod.split()
k = int(vhod[0])
n = int(vhod[1])

sez = []
for i in range(n):
  vhod1 = input()
  vhod1 = vhod1.split()
  sez.append((int(vhod1[0]), int(vhod1[1])))

print(naloge(k, n, sez))