Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jelke-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 19. apr '18 @ 17:59

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,660 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 8,590 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
Pravilen izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
#3 12/12 8,660 MiB 0,000 s OK
#4 12/12 50,457 MiB 0,950 s OK
#5 13/13 8,504 MiB 0,000 s OK
#6 13/13 37,273 MiB 0,946 s OK
#7 13/13 38,801 MiB 1,709 s OK
#8 13/13 42,441 MiB 1,617 s OK

Ocenjevani program (presenecenje.py):
n, q = map(int, input().split())

st = 0

mesta = []
mesta.append(set())
for i in range(n):
  mesta.append(set())

flag = True

#print(mesta)

for i in range(n-1):
  a, b = map(int, input().split())
  mesta[a].add(b)
  mesta[b].add(a)
  
#print(mesta)

for i in range(q):
  flag = True
  upor = list(map(int, input().split()))
  upor_s = set(upor[1:])
  #print(upor, upor_s)
  if (len(upor[1:]) != 1):
    for j in range(1, len(upor)):
      #print(upor[j], mesta[upor[j]], upor_s, mesta[upor[j]] & upor_s)
      if mesta[upor[j]] & upor_s == set():
        flag = False
        print('NASLEDNJI')
        break
  if flag:
    print('ALAAAARHM')