Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
marko Priprava naloge C++ 0/100Napačen odgovor (WA) 19. apr '18 @ 17:43

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 4,938 MiB 0,265 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Tekma bo polom<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47120013852231
<<<EOF>>>
#2 0/11 4,934 MiB 0,204 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Tekma bo polom<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​46934781048360
<<<EOF>>>
#3 0/11 4,938 MiB 0,185 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Tekma bo polom<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47218273002750
<<<EOF>>>
#4 0/11 7,512 MiB 0,240 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​1743003467<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47098206909139
<<<EOF>>>
#5 0/11 7,363 MiB 1,936 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-421048150<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​44833673137276
<<<EOF>>>
#6 0/11 4,977 MiB 0,176 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​Tekma bo polom<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​38422565125413
<<<EOF>>>
#7 11/11 3,117 MiB 0,000 s OK
#8 11/11 4,980 MiB 1,298 s OK
#9 12/12 2,988 MiB 0,004 s OK

Ocenjevani program (main.cpp):
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

struct vaja
{
  int t, c, prvi = 0, zadnji = 0;
};

bool compare(vaja prvi, vaja drugi)
{
  if(prvi.c != drugi.c)
    return prvi.c < drugi.c;
  else
    return prvi.t < drugi.t;
}

int main()
{
  int n, k;
  cin >> k;
  cin >> n;
  int st = 0;
  vector<vaja> tabela, sortirana;
  int temp;
  int pomebnost = 0;
  vaja structVaja;
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cin >> structVaja.t;
    cin >> structVaja.c;
    pomebnost += structVaja.c;
    st += structVaja.t;
    tabela.push_back(structVaja);
  }
  if(st < k)
  {
    cout << "Tekma bo polom";
    return 0;
  }
  for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    st = 0;
    structVaja.t = 0;
    structVaja.c = 0;
    structVaja.prvi = i;
    int j;
    for(j = 0; structVaja.t < k && (j + i) < n; j++){
      structVaja.t += tabela[i+j].t;
      structVaja.c += tabela[i+j].c;
      //st += tabela[i+j].t;
    }
    structVaja.zadnji = i + j - 1;
    if(structVaja.t < k)
      break;
    sortirana.push_back(structVaja);
  }
  /* for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << sortirana[i].t << " " << sortirana[i].c << " " << sortirana[i].prvi << " " << sortirana[i].zadnji << endl;
  }*/
  //cout << "...............";
  stable_sort(sortirana.begin(), sortirana.end(), compare);
  st = 0;
  for(int i = sortirana[0].prvi; i <= sortirana[0].zadnji; i++){
    pomebnost -= tabela[i].c;
  }
  /* for(int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << sortirana[i].t << " " << sortirana[i].c << " " << sortirana[i].prvi << " " << sortirana[i].zadnji << endl;
  }*/
  cout << pomebnost;
  return 0;
}