Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pokosimo-2018 Priprava naloge Java 100/100OK 19. apr '18 @ 17:19

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 11/11 93,680 MiB 1,628 s OK
#2 11/11 85,180 MiB 1,247 s OK
#3 11/11 87,934 MiB 1,340 s OK
#4 11/11 85,055 MiB 1,309 s OK
#5 11/11 90,531 MiB 1,560 s OK
#6 11/11 91,531 MiB 1,604 s OK
#7 11/11 32,543 MiB 0,000 s OK
#8 11/11 84,422 MiB 1,329 s OK
#9 12/12 35,086 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (naloge.java):
import java.util.*;

public class naloge {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    long k = sc.nextLong();
    int n = sc.nextInt();
    long[][] tab = new long[2][n];
    long zacCas = 0, zacPom = 0, vsotaPom = 0, maxCena;
    int index = 0;
    for(int i=0; i<n; ++i) {
      tab[0][i] = sc.nextLong();
      tab[1][i] = sc.nextLong();
      if(zacCas < k) {
        zacCas += tab[0][i];
        zacPom += tab[1][i];
        index = i;
      }
      vsotaPom += tab[1][i];
    }
    if(zacCas < k) {
      System.out.println("Tekma bo polom");
      return;
    }
    maxCena = vsotaPom - zacPom;
    int zacetek = 0;
    long cas = zacCas, pomembnost = zacPom;
    for(int i=index+1; i<n; ++i) {
      cas += tab[0][i];
      pomembnost += tab[1][i];
      while(zacetek < i && cas - tab[0][zacetek] >= k) {
        cas -= tab[0][zacetek];
        pomembnost -= tab[1][zacetek];
        zacetek++;
      }
      maxCena = Math.max(maxCena, vsotaPom - pomembnost);
    }
    System.out.printf("%d%n", maxCena);
  }
}