Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
pridnerozice-2018 Priprava naloge Java 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 17:16

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 0/11 91,750 MiB 1,537 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47120013852231
<<<EOF>>>
#2 0/11 84,887 MiB 1,604 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-2147420627
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​46934781048360
<<<EOF>>>
#3 0/11 84,063 MiB 1,195 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47218273002750
<<<EOF>>>
#4 0/11 91,543 MiB 1,691 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-2147451037
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​47098206909139
<<<EOF>>>
#5 0/11 87,027 MiB 2,386 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​-2147473158
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​44833673137276
<<<EOF>>>
#6 0/11 80,387 MiB 4,143 s Prekoračen čas
#7 0/11 32,789 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​3
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​0
<<<EOF>>>
#8 0/11 91,570 MiB 2,260 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​96720
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​3280
<<<EOF>>>
#9 12/12 32,746 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Naloga.java):
import java.util.*;

class Naloga{
  public static void main(String[] args){

    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int k = sc.nextInt();
    int n = sc.nextInt();
    int[] casi = new int[n];
    int[] pomemb = new int[n];
    for(int i = 0; i < n; i++){
      casi[i] = sc.nextInt();
      pomemb[i] = sc.nextInt();
    }

    int min = Integer.MAX_VALUE;
    boolean konec = false;
    for(int zac = 0; zac < n; zac++){
      int vsota = casi[zac];
      int impo = pomemb[zac];
      int st = zac;
      while( vsota < k){
        st++;
        if(st == n){
         if(min == Integer.MAX_VALUE){
           System.out.println("Tekma bo polom");
         }
         else{
          System.out.println(min);
         }
         konec = true;
         break;
        }
        vsota += casi[st];
        impo += pomemb[st];
      }
      if(impo < min){
        min = impo;
      }
      if(konec) break;

    }


  }
}