Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
kumkvat-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Python 3 0/100Prekoračen čas (TLE) 19. apr '18 @ 17:14

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,582 MiB 0,000 s OK
#2 12/12 10,957 MiB 0,000 s OK
#3 12/12 8,449 MiB 0,000 s OK
#4 0/12 43,566 MiB 3,197 s Prekoračen čas
#5 13/13 8,570 MiB 0,000 s OK
#6 0/13 41,492 MiB 3,202 s Prekoračen čas
#7 0/13 48,777 MiB 3,129 s Prekoračen čas
#8 0/13 49,496 MiB 5,732 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (nnnp.py):
[n, q] = list(map(int, input().strip().split(' ')))
mesta = [[] for i in range(n)]

def razisci(G, v, sez, obiskani):
  obiskani[v] = True
  for pov in G[v]:
    if pov not in sez:
      pass
    elif obiskani[pov] == False:
      razisci(G, pov, sez, obiskani)
    else:
      pass
  return obiskani

for i in range(n-1):
  [a, b] = list(map(int, input().strip().split(' ')))
  mesta[a-1].append(b-1)
  mesta[b-1].append(a-1)

sezn = [None for i in range(q)]
for i in range(q):
  sezn[i] = sez = input().strip().split(' ')

for i in range(q):
  sez = sezn[i]
  st = int(sez[0])
  sez = list(map(lambda x: int(x) - 1, sez[1:]))
  if st == 1:
    print('ALAAAARHM')
  else:
    obiskani = [False for i in range(n)]
    a = razisci(mesta, sez[0], sez, obiskani)
    if sum(a) == st:
      print('ALAAAARHM')
    else:
      print('NASLEDNJI')