Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
schrutefarms-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Python 3 0/100Napačen odgovor (WA) 19. apr '18 @ 16:44

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,590 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 9,449 MiB 0,000 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
Pravilen izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
#3 12/12 8,586 MiB 0,000 s OK
#4 0/12 61,578 MiB 0,316 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
Pravilen izhod:
​ALAAAARHM
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
#5 13/13 8,496 MiB 0,000 s OK
#6 0/13 56,742 MiB 0,281 s Napačen odgovor
Tvoj izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
<<<EOF>>>
Pravilen izhod:
​NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
NASLEDNJI
ALAAAARHM
<<<EOF>>>
#7 13/13 59,883 MiB 0,681 s OK
#8 13/13 63,656 MiB 0,625 s OK

Ocenjevani program (upm.py):
import sys
f = sys.stdin
#f = open("test.txt", "r")
lines = f.read().strip().split("\n")
cities = int((lines[0].split(" "))[0])
q = int((lines[0].split(" "))[1])
grafi = dict()
for i in range(1, cities+1):
  grafi[i] = set()

for i in range(1,cities):
  x,y = lines[i].split(" ")
  x = int(x)
  y = int(y)
  grafi[x].add(y)
  grafi[y].add(x)

for i in range(cities,cities+q):
  rasti = lines[i].split(" ")
  sulm = True
  for j in range(1,len(rasti)-1):
    if int(rasti[j]) not in grafi[int(rasti[j+1])]:
      sulm = False
      break
  if sulm:
    print("ALAAAARHM")
  else:
    print("NASLEDNJI")
  
f.close()