Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
jayzcrew-2018 Nič nas ne sme presenetiti! Python 3 0/100Napaka med izvajanjem / ob izhodu (RTE) 19. apr '18 @ 17:11

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 12/12 8,500 MiB 0,000 s OK
#2 0/12 8,656 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 40, in <module>
  res = DFS(graf,grupa,size,primer[1])
 File "source.py3", line 17, in DFS
  explore(root)
 File "source.py3", line 9, in explore
  visited[v] = True
IndexError: list assignment index out of range
#3 0/12 8,496 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 40, in <module>
  res = DFS(graf,grupa,size,primer[1])
 File "source.py3", line 17, in DFS
  explore(root)
 File "source.py3", line 9, in explore
  visited[v] = True
IndexError: list assignment index out of range
#4 0/12 40,387 MiB 0,905 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 40, in <module>
  res = DFS(graf,grupa,size,primer[1])
 File "source.py3", line 17, in DFS
  explore(root)
 File "source.py3", line 9, in explore
  visited[v] = True
IndexError: list assignment index out of range
#5 0/13 8,680 MiB 0,000 s Program je končal z neničelno kodo
Stderr:
Traceback (most recent call last):
 File "source.py3", line 40, in <module>
  res = DFS(graf,grupa,size,primer[1])
 File "source.py3", line 17, in DFS
  explore(root)
 File "source.py3", line 9, in explore
  visited[v] = True
IndexError: list assignment index out of range
#6 0/13 98,137 MiB 5,365 s Prekoračen čas
#7 0/13 98,168 MiB 6,458 s Prekoračen čas
#8 0/13 94,863 MiB 5,616 s Prekoračen čas

Ocenjevani program (nnnp.py):


def DFS(graf,grupa,size,zacetek):
  visited = [False] * len(graf)
  kolk = [0]

  def explore(v):
    visited[v] = True
    kolk[0] += 1
    for i in graf[v]:
      if i in grupa and visited[i] == False:
        explore(i)

  root = zacetek

  explore(root)

  return kolk[0] == size


n,q = input().strip().split()
n,q = int(n),int(q)
graf = [[] for i in range(n)]
for _ in range(n-1):
  a, b = input().strip().split()
  a, b = int(a)-1, int(b)-1
  graf[a].append(b)
  graf[b].append(a)

for _ in range(q):
  primer = list(map(int,input().strip().split()))
  size = primer[0]
  grupa = set(i-1 for i in primer[1:])

  res = DFS(graf,grupa,size,primer[1])
  if res:
    print("ALAAAARHM")
  else:
    print("NASLEDNJI")