Rezultati

Up. imeNalogaJezikRezultatČas oddaje
javanskivaljar-2018 Niz Java 100/100OK 19. apr '18 @ 16:55

Test Točke Porabljen spomin Porabljen čas Status
#1 10/10 37,477 MiB 0,000 s OK
#2 10/10 37,770 MiB 0,000 s OK
#3 10/10 39,391 MiB 0,000 s OK
#4 10/10 40,477 MiB 0,000 s OK
#5 10/10 40,473 MiB 0,000 s OK
#6 10/10 40,023 MiB 0,000 s OK
#7 10/10 35,809 MiB 0,000 s OK
#8 10/10 29,063 MiB 0,000 s OK
#9 10/10 40,457 MiB 0,000 s OK
#10 10/10 39,656 MiB 0,000 s OK

Ocenjevani program (Niz.java):
/**
 * Created by javanskivaljar-2018 on 4/19/18.
 */

import java.util.Scanner;
public class Niz {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner Sc = new Scanner(System.in);
    int Dolzina = Sc.nextInt();
    String Niz = Sc.next();
    boolean[] TabelaBool = new boolean[Dolzina];
    for(int i = 0; i<Dolzina;i++){
      TabelaBool[i] = (Niz.charAt(i) == '1');
    }
    boolean prva=false;
    boolean druga =false;
    boolean tretja = false;
    int stevec = 0;
    for(int i = 2; i<Dolzina;i++){
      if(TabelaBool[i] == false && TabelaBool[i-1] == true && TabelaBool[i-2] == false){
        TabelaBool[i] = true;
        stevec++;
      }

      /*if(prva == false && druga == false && tretja == false && Niz.charAt(i) == '0'){
        //System.out.println("prva");
        prva = true;
      }
      else if(prva == true && druga == false && tretja == false && Niz.charAt(i) == '1'){
        //System.out.println("druga");
        druga = true;
      }
      else if(prva == true && druga == true && tretja == false && Niz.charAt(i) == '0'){
        //System.out.println("tretja");
        tretja = true;
      }
      else{
        prva = false;
        druga = false;
        tretja = false;
      }
      if(prva && druga && tretja){
        Niz = Niz.substring(0, i) + "1" + Niz.substring(i+1);
        stevec++;
        prva = false;
        druga = false;
        tretja = false;
      }*/
    }
    System.out.println(stevec);
  }
}