Ocenjevanje univerz

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 4 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Vid Kocijan
 • UPM 2019

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Sestavljamo novo lestvico za ocenjevanje kvalitete univerz. Za razliko od kompliciranih lestvic, kakršni sta Times Higher Education Ranking in Shanghai Ranking, bo naša lestvica veliko preprostejša. Upoštevali bomo le dve najpomembnejši metriki kvalitete univerze:

 • Število porabljenih študentskih bonov na leto. To število označimo z a.
 • Število diplomantov, ki jim v roku 5 let po koncu študija uspe dobiti zanesljivo delovno mesto v slovenski javni upravi. To število označimo z b.

Kvaliteta k vsake univerze se bo torej izračunala po formuli k = x\cdot a + y\cdot b, kjer sta x in y neki še ne določeni konstanti, za kateri mora veljati: 0\leq x,y \leq 1 in x+y=1. V resnici že vemo, da je naša univerza najboljša. Zdaj moramo zgolj določiti uteži x in y, tako da bo naša izbrana univerza zares na vrhu lestvice.

Podana so števila a_i, b_i za n različnih univerz. Univerza št. 1 je naša favorizirana univerza. Poiščite konstanti x in y, da bo univerza št. 1 uvrščena na prvo mesto. Sprejemljivo je tudi, če je na prvem mestu izenačena s kakšno drugo univerzo.

Vhodni podatki

V prvi vrstici je celo število n, tj. število univerz. Nato sledi n vrstic. Vsaka izmed teh vrstic vsebuje s presledkom ločeni števili a_i in b_i.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq n \leq 10^5
 • 0 \leq a_i,b_i \leq 10^6
 • a_i,b_i\in\mathbb{Z}

Izhodni podatki

Če rešitev ne obstaja, izpišite "Slabe metrike" (brez narekovajev). Sicer pa izpišite s presledkom ločeni števili x in y. Rešitev bo sprejeta, če je za dani par x in y naša univerza najboljša ali izenačena na prvem mestu. Dve univerzi sta "izenačeni", če se njuni kvaliteti razlikujeta za manj kot 10^{-6}.

Zagotovljeno je, da obstaja rezultat, ki z izpisom na 9 decimalk natančno zadošča za rešitev naloge.

Primeri

Vhod

3
4 5
3 6
5 1

Izhod

0.65 0.35

Vhod

2
1 1
2 2

Izhod

Slabe metrike

Komentar

Podana rešitev prvega primera ni edina možna.

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task