Sveti gral

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 1 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Vid Kocijan
 • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Kralj Artur in pogumni vitezi okrogle mize iščejo legendarni Sveti gral. Prispejo do Mostu smrti, kjer jih pričaka starec iz 24. prizora, ki jim zastavi tri vprašanja. Če nanje odgovorijo pravilno, jih spusti naprej, sicer pa padejo v večno pogubo. Po tem, ko nekaterim njegovim vitezom spodleti, se starcu približa Artur.

 • Starec: Kako ti je ime?
 • Artur: Sem Artur, kralj Britanije.
 • Starec: Kaj je tvoja naloga?
 • Artur: Najti Sveti gral!
 • Starec: Naj bo podano število n. Če nekemu številu x prištejemo vse njegove števke, bo vsota ravno n. Koliko takšnih števil x obstaja in katera so ta števila?

Na tretje vprašanje Artur ne pozna odgovora, zato vas prosi, da napišete program, ki bo poiskal vsa takšna števila.

Naloga

Podano je število n. Iščemo vsa takšna števila x, da je vsota števila x in vseh njegovih števk enaka n. Poiščite vsa takšna števila x in jih izpišite.

Vhodni podatki

Na vhodu je podano zgolj število n.

Omejitve vhodnih podatkov

 • 1 \leq n \leq 10^9

Izhodni podatki

V prvi vrstici izpišite število možnih rešitev. V sledečih vrsticah izpišite rešitve v naraščajočem vrstnem redu (vsako v svoji vrstici).

Primeri

Vhod

21

Izhod

1
15

Vhod

20

Izhod

0

Komentar

Pri prvem primeru obstaja natanko ena taka rešitev, tj. 15 + 1 + 5 = 21. Pri drugem primeru rešitev ne obstaja.

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task