Zaletavanje

Osnovne informacije

Omejitve
  • Čas: 5 s
  • Spomin: 128 MB
Avtor:
  • Tomaž Hočevar
  • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Glavna atrakcija novega zabaviščnega parka je ogromen poligon za zaletavanje z avtomobili. Poligon predstavimo s pravokotnikom, ki ima levi spodnji kot v izhodišču, desnega zgornjega pa na koordinati (w,h). Vsi avtomobili se premikajo z enako konstantno hitrostjo. Iz neznanih razlogov se avtomobili vedno premikajo vzporedno z enim od robov poligona.

Ob opazovanju dogajanja ste naleteli na zanimiv trenutek, ko so bili vsi avtomobili obrnjeni navzgor ali desno. Seveda se noben par avtomobilov ne nahaja na istem mestu. V primeru trka se avtomobila odbijeta pod pravim kotom. Avtomobil, ki je potoval desno, po trku nadaljuje navzgor. Drugi, ki je potoval navzgor, pa po trku nadaljuje desno. Ko se avtomobil zaleti v rob poligona (ob robu lahko potuje), se ustavi.

Poznamo začetne lokacije in smeri vseh avtomobilov. Napišite program, ki bo izračunal, na kateri koordinati (na robu poligona) svojo pot zaključi vsak izmed avtomobilov.

Primer zaletavanja avtomobilov

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahajajo cela števila N, W in H – število avtomobilov, širina poligona in višina poligona. Sledi N vrstic, ki opisujejo položaje (začetne koordinate in smeri) avtomobilov. Prvi znak opisuje smer avtomobila in je v primeru premikanja navzgor enak G, v primeru premikanja desno pa D. Sledita še s presledkom ločeni celi števili X_i in Y_i, ki predstavljata začetne koordinate.

Omejitve vhodnih podatkov

  • 1 \leq N \leq 100
  • 1 \leq W, H \leq 10^9
  • 0 \leq X_i \leq W
  • 0 \leq Y_i \leq H

Izhodni podatki

Izpišite N vrstic, ki naj vsebujejo končne koordinate avtomobilov in sicer v istem vrstnem redu, kot so bili podani v vhodnih podatkih.

Primer

Vhod

8 8 7
G 8 3
D 7 4
G 2 2
G 2 5
G 4 0
D 1 3
D 1 1
D 3 6

Izhod

8 4
8 7
4 7
2 7
8 3
2 7
8 1
8 6
Tip: Log in to
  • submit and test your solution
  • post or read questions and answers about this task