Puzzle

Osnovne informacije

Omejitve
 • Čas: 4 s
 • Spomin: 128 MB
Avtor:
 • Tomaž Hočevar
 • UPM 2018

Pošlji rešitevTvoji rezultati.
Nisi poslal še nobene rešitve.
Več »

Za darilo ste prejeli sestavljanko velikosti 3 \times 3. Sprva je izgledala trivialno, vendar se je izkazalo, da ni tako. Primer sestavljanke je prikazan na spodnji sliki. Koščku sestavljanke bomo z ene besedo rekli kar karta. Vsaka karta ima poslikano samo eno stran. Ob vsaki od štirih stranic je narisana polovica slike določenega objekta. Če postavimo skupaj karti, ki imata ob skupni stranici narisani ravno nasprotni polovici objekta, dobimo celotno sliko.

Baloni

Napišite program, ki bo prebral opis kart in jih razvrstil v pravilno zloženo sestavljanko, kot na sliki zgoraj. Pri tem lahko karte poljubno zavrtite. Zagotovljeno je, da rešitev obstaja.

Vhodni podatki

Vhodni podatki so sestavljeni iz 9 vrstic, ki opisujejo posamezne karte. Mala črka angleške abecede predstavlja eno polovico objekta, pripadajoča velika črka pa drugo polovico tega objekta. Vsaka karta je opisana z nizom štirih črk, kot si sledijo v smeri urinega kazalca po stranicah karte. V pravilno zloženi sestavljanki se morata na vseh stičiščih sosednjih kart nahajati enaki črki, pri čemer je seveda ena mala, druga pa velika.

Izhodni podatki

Izpišite izgled poljubne pravilne postavitve kart (kot vidite na spodnjem primeru). Izpišite 9 vrstic, kjer naj vsaka vsebuje 9 znakov (večina vrstic se konča s presledkom). Skupine 3 \times 3 znakov predstavljajo posamezno karto, sosednje karte pa se morajo v skladu z nalogo ujemati na stičiščih.

Primer

Vhod

kkra
rakK
kRLA
akrK
lkRK
LKLa
KraL
lraR
lARl

Izhod

 k K a 
k rR lL L
 a k K 
 A K k 
l Rr aA R
 l k L 
 L K l 
a Kk rR r
 r a a 

Komentar

Za podani primer obstajajo tudi druge pravilne rešitve (celotno sliko lahko npr. poljubno zavrtimo).

Tip: Log in to
 • submit and test your solution
 • post or read questions and answers about this task